Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowiska Naczelnego Lekarza Uzdrowiska

Samodzielne Stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska

Naczelny Lekarz Uzdrowiska


lek. med. Aleksandra Sędziak
Szpital Uzdrowiskowy „Ondraszek”
ul. Zdrojowa 10 A
57-520 Długopole Zdrój
tel.74 813 90 91
k:728928741
email: a.sedziak@duw.pl

dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
p.1004
k: 602 395 723


Zadania:

 1. Współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze województwa Dolnośląskiego.
 2. Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących pacjentów.
 3. Monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych.
 4. Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych.
 5. Zgłaszanie wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa Uzdrowiskowego.
 6. Współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców.
 7. Zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencję zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska.
 9. Nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa Uzdrowiskowego.
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
 11. Kontrola wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 12. Kontrola warunków zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa Uzdrowiskowego.
 13. Współdziałanie z komisją uzdrowiskową, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 

liczba wejść: 4641

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 10.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK