Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zakupów i Mienia Urzędu

Oddział Zakupów i Mienia Urzędu

Kierownik:

Michał Skrzypek
tel.: 71 340 69 06

Zadania Oddziału:

1) zamawianie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Urzędu;
2) dokonywanie zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z wyłączeniem zakupów realizowanych przez pozostałe Oddziały Biura;
3) przyjmowanie na stan Biura, ewidencjonowanie i wydawanie na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
4) gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją, zbyciem mienia Urzędu;
5) prowadzenie spraw dotyczących zamieszczania w prasie ogłoszeń i obwieszczeń Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu;
6) prowadzenie spraw dotyczących rocznej prenumeraty prasowej Urzędu;
7) zamawianie pieczęci – po uzyskaniu pozytywnej opinii komórki właściwej ds. kadr;
8) zamawianie wizytówek, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych Urzędu;
9) obsługa sal konferencyjnych oraz sali kolumnowej;
10) prowadzenie ewidencji wynajmowanych sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym i przekazywanie danych o kosztach najmu do właściwego rzeczowo Wydziału.

 

 

liczba wejść: 52

Metryka strony

Data publikacji : 05.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :