Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zamówień Publicznych

Oddział Zamówień Publicznych

Kierownik oddziału:
Agnieszka Alama-Woszczyńska

tel.: 71 340 63 55

Zadania oddziału:

1) realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
b) weryfikacja poprawności formularzy zgłoszeniowych,
c) sporządzanie projektu rocznego planu zamówień publicznych, a także planu zamówień publicznych na podstawie planów zgłoszonych przez Oddziały Biura Administracji i Logistyki oraz pozostałe Biura i Wydziały Urzędu,
d) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych zamówień publicznych,
e) prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
f) prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań,
g) prowadzenie rejestru umów poprzez rejestrację umów na platformie duw.ezamawiający.pl,
h) przeprowadzanie analiz i wydawanie opinii w zakresie zamówień publicznych.

liczba wejść: 4587

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 20.12.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK