Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli Finansowej

Oddział Kontroli Finansowej

Kierownik Oddziału:

Anna Rosiecka

tel.: 71 340 66 71

Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie kontroli finansowych w zakresie przewidzianym postanowieniami ustawy o finansach publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie, w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz w innych podmiotach wskazanych przez resortowe ministerstwa.
  2. Koordynowanie - w przypadku wyznaczenia Wydziału Finansów i Budżetu jako wydziału wiodącego w realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych po kontroli wykonania budżetu województwa dolnośląskiego za poszczególne lata – prac związanych z przygotowywaniem materiałów wymagających współpracy innych wydziałów i jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zaleceń pokontrolnych, opracowywanie projektów odpowiedzi oraz prowadzenie korespondencji służbowej w zakresie postępu w realizacji zaleceń pokontrolnych.
  3. Sporządzanie kwartalnych oraz rocznych informacji o działalności kontrolnej Oddziału oraz przygotowywanie w ramach nadzoru sprawowanego w imieniu Wojewody Dolnośląskiego jako dysponenta części budżetowej – na podstawie wyników kontroli własnych i zewnętrznych organów kontroli - ogólnych wniosków wskazujących obszary ryzyka oraz zaleceń mających na celu eliminowanie nieprawidłowości (wystąpień dyscyplinujących), kierowanych do jednostek dysponujących środkami publicznymi.


Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.
 

liczba wejść: 6013

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2013
Data modyfikacji : 24.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : JSK