Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne stanowisko ds Obsługi Prawnej

Samodzielne Stanowiska ds Obsługi Prawnej

radca prawny
Artur Uczkiewicz
tel.: 071 340 63 05
 
radca prawny
Łukasz Falkowski
tel.: 071 340 68 42

Zadania:

  1. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na rzecz i w związku z zadaniami realizowanymi przez Wydział Infrastruktury.
  2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału Infrastruktury.
  3. Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału Infrastruktury.
  4. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  5. Sprawy udzielenia zgody na przekazanie zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną prowadzenia, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy wskazanych w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych.
liczba wejść: 2463

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2015
Data modyfikacji : 16.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : były pracownik