Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko Radcy do spraw Mienia Zabużańskiego

Samodzielne Stanowisko Radcy do spraw Mienia Zabużańskiego

 

 

Radca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

wtorek, czwartek: godz. 12.00 – 14.00

(kontakt wyłącznie telefoniczny po uprzednim umówieniu się w Punkcie informacyjnym)

 

Punkt informacyjny:

tel.: 71 340 61 56

godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 9.00 – 15.30

Zadania:

  1. Nadzór nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku.
  2. Nadzór nad postępowaniami nadzorczymi w stosunku do decyzji i zaświadczeń wydanych przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz kierowników urzędów rejonowych, potwierdzających uprawnienia do rekompensaty.
  3. Nadzór nad prowadzeniem wojewódzkiego rejestru zawierającego dane dotyczące:
    • decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty,
    • osób, którym te prawa przysługują,
    • stanu i formy realizacji tych praw.
  4. Nadzór nad gromadzeniem dokumentów, z których wynika zrealizowanie w całości albo w części prawa do rekompensaty, potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami.

 

Szczegółowy opis zadań znajduje się w Regulaminie Urzędu.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Obsługa Klienta.

liczba wejść: 2856

Metryka strony

Data publikacji : 05.07.2016
Data modyfikacji : 04.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Krzesimir Kubisiak