Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Organizacji i Rozwoju

Wydział Organizacji i Rozwoju

Dyrektor Wydziału
Paweł Lipiński

Zastępca Dyrektora
Patrycja Ziajkiewicz

Sekretariat: p. 0200
tel.: 71 340 62 89
faks: 71 340 66 37
e-mail: or@duw.pl


Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Rozwoju należy obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie jego zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz udzielonych przez Wojewodę upoważnień oraz realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

  1. Administracja publiczna w zakresie:
    • administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej,
    • reform i organizacji struktur administracji publicznej,
    • zespolonej administracji rządowej w województwie w zakresie spraw organizacyjnych.
  2. Rozwój regionalny, polegających na wykonywaniu zadań państwa członkowskiego, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych, powierzonych Wojewodzie na mocy porozumień zawartych z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.
  3. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w zakresie obsługi dotacji.
liczba wejść: 7453

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 08.03.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :