Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne stanowisko:
Krzysztof Wójcik
tel.: 71 340 69 03

 

Zadania:

  1. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych dotyczących zadań Wydziału.
  2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału.
  3. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału.
  4. Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału.
  5. Opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego.
  6. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań Wydziału.
liczba wejść: 2612

Metryka strony

Data publikacji : 05.07.2016
Data modyfikacji : 08.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor :