Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II

Kierownik Oddziału:
Beata Piotrowska-Frąckiewicz

Zastępca Kierownika Oddziału:
Rafał Łabuś


Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II należy:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy;
  2. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
  3. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.
liczba wejść: 3575

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2021
Data modyfikacji : 02.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Marcin Trzeciak