Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Koordynacji Świadczeń

Oddział Koordynacji Świadczeń

 

Kierownik Oddziału

Marta Bożek

Zastępca Kierownika Oddziału

Alicja Noga

 

Uprzejmie informuję, że wznowiona została bezpośrednia obsługa klienta w Biurze Obsługi Oddziału Koordynacji Świadczeń. Obsługa będzie realizowana w poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 12:00,  po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu.

Rezerwacji terminu można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem 71 701 17 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 14:30 oraz w piątki od 8:30 do 12:00. Przerwa od 11:00 do 11:15.  Również pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń.

Prosimy o ograniczanie wizyt osobistych w urzędzie wyłącznie do spraw najpilniejszych.

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  • ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego podlegających zwrotowi;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zastosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
 3. współpraca z urzędami skarbowymi oraz gminami w zakresie koniecznym do dochodzenia należności;
 4. prowadzenie ewidencji należności z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych;
 5. współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu:
  • uzyskania informacji niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na podstawie prawa polskiego;
  • wymiany i przekazywania informacji z zakresu koordynacji systemu świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii;
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Oddziału.
liczba wejść: 2385

Metryka strony

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 25.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Bożek Marta