Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Remont pomieszczenia socjalnego w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 w ramach projektu pt. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Delegaturze DUW w Legnicy” finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

liczba wejść: 1429

Metryka strony

Data publikacji : 26.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :