Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 30 tys. EURO

Dostawa 7szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach projektów: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 724

Metryka strony

Data publikacji : 07.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Olechnowicz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :