Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 30 tys. EURO

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zespołu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3” realizowanego w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obywateli państw trzecich" dofinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Inte

liczba wejść: 302

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2020
Data modyfikacji : 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Olga Olszewska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :