Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Wykonanie przeglądów technicznych (rocznych) budynków będących w zasobach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego w tym zakresie (Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

liczba wejść: 581

Metryka strony

Data publikacji : 17.03.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mirosław Ziajka
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :