Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności przygotowawczych, pomocniczych polegających między innymi na przygotowaniu dokumentacji procedowanych rozstrzygnięć w zakresie rozstrzyganych przez Wojewodę Dolnośląskiego spraw z zakresu postępowań egzekucyjnych w administracji oraz nienależnie pobranych świadczeń

liczba wejść: 693

Metryka strony

Data publikacji : 10.05.2021
Data modyfikacji : 10.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Olga Olszewska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :