Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa polegająca na wykonywaniu eksperckiej analizy dokumentów, które wpłynęły do Wojewody Dolnośląskiego - Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Oddziału Koordynacji wniosków o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.).

liczba wejść: 88

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Olga Olszewska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :