Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa – przewóz akt z siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (DUW) pl. Powstańców Warszawy1 – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców do siedzib trzech instytucji (jeden kurs) przy ul. Podwale, ul. Św. Mikołaja i ul. Franciszka Ksawerego-Lubeckiego we Wrocławiu i do Archiwum Zakładowego przy ul. Ładnej 22

liczba wejść: 315

Metryka strony

Data publikacji : 18.11.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wajdzik Kinga
Wydział Sparw Obywatelskich i Cudzoziemców
Autor :