Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa – przewóz akt własnym transportem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (DUW) pl. Powstańców Warszawy1 – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców do siedzib 3 instytucji zewnętrznych i do Archiwum Zakładowego

liczba wejść: 194

Metryka strony

Data publikacji : 09.05.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wajdzik Kinga
Wydział Sparw Obywatelskich i Cudzoziemców
Autor :