Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa archiwizacji akt postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC) Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (DUW) w wersji A (bez odzyskiwania teczek) i wersji B (z odzyskiwaniem teczek)

liczba wejść: 521

Metryka strony

Data publikacji : 22.05.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wajdzik Kinga
Wydział Sparw Obywatelskich i Cudzoziemców
Autor :