Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualne zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i sygnalizacji pożarowej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

AL-ZP.272-10/19/ZP/PN

Pliki do pobrania

liczba wejść: 1516

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2019
Data modyfikacji : 09.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Olga Olszewska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :