Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2010

Nazwa Opis Więcej
Dostawy paliw płynnych w systemie kart flotowych-bezgotówkowych dla potrzeb kolumny transportowej: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu OA.II.3231- 2/10/ZP/PN Więcej
Robóty budowalne pn. przebudowa poddasza i wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu-Etap I OA.II.3231- 3/10/ZP/PN Więcej
Usługi sporządzenia opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych ... OA.II.3231- 4/10/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 5/10/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych przy zachowaniu zasad wynikających... OA.II.3231- 6/10/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 7/10/ZP/PN Więcej
Świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 8/10/ZP/PN Więcej
Dotyczy usług pocztowych i kurierskich dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 9 /10/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OAOD.272-10/11/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 11/10/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych przy zachowaniu zasad wynikających... OA.II.3231- 12/10/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze OA.II.3231- 14/10/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - nr II OA.II.3231- 15/10/ZP/PN Więcej
Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 16/10/ZP/PN Więcej
Dostawy prasy, czasopism, wydawnictw specjalistycznych i promulgacyjnych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego OA.II.3231- 17/10/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.II.3231- 18/10/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych przy zachowaniu zasad wynikających... OA.II.3231- 20/10/ZP/PN Więcej