Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2011

Nazwa Opis Więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. OA.OD.272- 1 /11/ZP/ZOC Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz realizacją przedsięwzięć Euro OAOD.272-2 /11/ZP/PN Więcej
Przebudowa poddasza i wymiany pokrycia dachowego budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu - Etap II OAOD.272-3 /11/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OAOD.272-4/11/ZP/PN Więcej
Wykonania remontu i przebudowy piwnic budynku administracyjnego Dolnoślaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu OAOD.272-5/11/ZP/PN Więcej
Dostawy paliw płynnych. OA.OD.272-6/11/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych o wartości poniesionej szkody przez właścicieli/użytkowników wieczystych/dzierżawców nieruchomości (...) OA.OD.272-7/11/ZP/PN Więcej
Wykonanie robot budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz wykonaniu instalacji sanitarnej i montażu wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego... OA.OD.272.8/11/ZP/PN Więcej
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 i ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OA.OD.272-9 /11/ZP/PN Więcej
Wdrożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim systemu usług katalogowych dla 600 użytkowników wraz z wirtualizacją serwerów i systemem backupu OAOD.272-11/11/ZP/PO Więcej
Dostawa instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń służących do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przez organy kontroli obsługujące lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice OA.OD.272-12 /11/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych,... OA.OD.272-13/11/ZP/PN Więcej
Wymiana dźwigu towarowo/osobowego oraz windy osobowej w budynku administracyjnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańcow Warszawy 1 we Wrocławiu OAOD.272-14/11/ZP/PN Więcej
Dostawa mebli biurowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-16 /11/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki okiennej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach termomodernizacji - etap I OA.OD.272-17 /11/ZP/PN Więcej
Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego OA.OD.272-18 /11/ZP/PN Więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz pomieszczenia socjalnego II piętra siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu OA.OD.272-19 /11/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, przy zachowaniu zasad wynikających.. OA.OD.272-20 /11/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-21 /11/ZP/PN Więcej
Wykonania robót budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-23 /11/ZP/PN Więcej
Wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-24 /11/ZP/PN Więcej
Dostawy, instalacji i uruchomienia fabrycznie nowego skaner rentgen do kontroli bagażu kabinowego pasażera i przedmiotów przenoszonych przez personel, na lotnicze przejście graniczne Wrocław - Strachowice OA.OD.272-26 /11/ZP/PN Więcej
Remontu sanitariatów w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-27/11/ZP/PN Więcej
Dostawy mebli biurowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-28 /11/ZP/PN Więcej
Sporządzenia opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych ... OA.OD.272-29/11/ZP/PN Więcej
Dostawy bonów towarowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-30/11/ZP/PN Więcej
Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. OA.OD.272-31/11/ZP/PN Więcej
Dostawa dwóch wideoendoskopów na potrzeby służb granicznych obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice OA.OD.272-32/11/ZP/PN Więcej
Dostawy prasy codziennej, czasopism i wydawnictw specjalistycznych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu OA.OD.272-33/11/ZP/PN Więcej
Dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-34/11/ZP/PN Więcej
Dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-35/11/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-38/11/ZP/PN Więcej
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji publicznych, przy zachowaniu zasad wynikających ... OA.OD.272-39/11/ZP/PN Więcej