Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2012

Nazwa Opis Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 3 OA.OD.272.1C/12/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów i oprogramowania na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.40/12/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.39/12/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.38/12/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Lubaniu OA.OD.272.37/12/ZP/PN Więcej
Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.36/12/ZP/PN Więcej
Dostawa bonów towarowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.32/12/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w formie kart sportowych umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, emerytów, rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz osób towarzyszących i dzieci OA.OD.272.33/12/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Lubaniu OA.OD.272.29/12/ZP/PN Więcej
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.7/12/ZP/PN Więcej
Remont sanitariatów w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.34/12/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch kompletów czytników (360 stopni) do sczytywania kodów paskowych IATA bagażu rejestrowanego w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice OA.OD.272.30/12/ZP/PN Więcej
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.11/12/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych-zamówienie jednostkowe nr 2 OA.OD.272.1B.12/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w formie kart sportowych umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, emerytów, rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz osób towarzyszących i dzieci OA.OD.272.28/12/ZP/PN Więcej
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.23/12/ZP/PN Więcej
Remont sanitariatów w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-2/12/ZP/PN Więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu OA.OD.272-27/12/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu obsługującego dochody i wydatki dla Wydziału Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272-26/12/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OA.OD.272.19.12/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja i urochomienie dwóch fabrycznie nowych skanerów rentgen do kontroli bagażu ponadnormatywnego z systemami taśmociągów oraz ich integracja z istniejącym systemem bagażowym w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice OA.OD.272.20.12/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego dla Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu umożliwiającego realizację dochodów i wydatków Dysponenta Głównego (dysponenta I stopnia) oraz dochodów mandatowych OA.OD.272.24.12/ZP/PN Więcej
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz budynku przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OA.OD.272.18.12/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu obsługującego dochody i wydatki dla Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.15.12/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze OA.OD.272.16.12/ZP/PN Więcej
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu - etap I OA.OD.272.17.12/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych-zamówienie jednostkowe nr 1 OA.OD.272.1A.12/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. OA.OD.272.4.12/ZP/ZOC Więcej
Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.14.12/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodu terenowego wraz ze specjalistycznym sprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu OA.OD.272.13.12/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń sieciowych, niezbędnych do funkcjonowania sieci obsługującej Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy w nowym terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu" OA.OD.272.9.12/ZP/PN Więcej
Dostawa dwóch samochodów terenowych wraz ze specjalistycznym sprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu OA.OD.272.12.12/ZP/PN Więcej
Dostawa dwóch samochodów terenowych wraz ze specjalistycznym sprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu OA.OD.272.8.12/ZP/PN Więcej
Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach termomodernizacji - Etap I OA.OD.272.6.12/ZP/PN Więcej
Realizacja projektu p.n. "System ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego" OA.OD.272.5.12/ZP/PO Więcej
Zapewnienie możliwości wykonania odbitek kserograficznych oraz wydruków na urządzeniach Wykonawcy eksploatowanych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Delegaturach Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze OA.OD.272.3.12/ZP/PN Więcej
"Usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych powstających na terenie administrowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 oraz posesji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kwiatowej 2 Bi OA.OD.272.10.12/ZP/PN Więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu - Etap I OA.OD.272- 25/12/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych OA.OD.272.1.12/ZP/PN Więcej