Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2013

Nazwa Opis Więcej
Dostawa paliw płynnych i wykonywanie usług mycia pojazdów w systemie kart flotowych-bezgotówkowych dla potrzeb kolumny transportowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Postępowanie nr OA.OD.272.1/13/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 4 Więcej
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu - Etap II, III OA.OD.272.4/13/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki okiennej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach termomodernizacji - etap II, III, IV OA.OD.272.5/13/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 5 OA.OD.272.1E.12/ZP/PN Więcej
Przebudowa piwnic, tarasów oraz odnowienie elewacji w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OA.OD.272-7/13/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 6 OA.OD.272.1F.12/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.10.13/ZP/ZOC Więcej
Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach termomodernizacji – etap II i III OA.OD.272.12.13/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 7 OA.OD.272.1G.12/ZP/PN Więcej

Wybierz Strony