Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2018

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/02/2018)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/06/02/2018)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/03/2018)
został wybrany
Adam Maliszewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/02/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
został wybrany:
Damian Wawrzyniak, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
referent ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/04/02/2018)
została wybrana
Irmina Schneider, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/03/02/2018)
została wybrana
Małgorzata Mazur, zam. Kluczbork

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/05/02/2018)
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/OZM/01/02/2018)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko sekretarki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana
Aneta Pajek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2018)
została wybrana
Monika Kustra-Gułaj, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/02/2018)
została wybrana
Małgorzata Kubiak, zam. Kuczynka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/04/02/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiana Ratunkowego
została wybrana
Klaudia Lipińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka 0,5 etatu)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka 0,75 etatu)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/02/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/02/2018)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2018)
została wybrana
Marta Kędzierska, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/01/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/02/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ - lekarz koordynator)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPIII/02/01/2018)
została wybrana
Sylwia Gała, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPII/03/01/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/04/01/2018)
zostali wybrani
Paulina Szala, zam. Wrocław
Anna Kuczyńska, zam. Wrocław
Patryk Gutierrez, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPII/02/01/2018)
zostały wybrane
Emilia Reizer, zam. Wrocław
Ludmiła Kaczmarek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych (BZ/LUSKŻ/01/01/2018)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/02/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego (IF/PP/01/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
został wybrany
Bartosz Woźniewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu (IF/WO/01/01/2018)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
została wybrana
Magdalena Woźniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPIII/01/01/2018)
zostali wybrani
Katarzyna Botros, zam. Wrocław
Maciej Stachurski, zam. Wrocław

 

na stanowisko konserwatora  (AL- konserwator)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/01/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych (FB/BP/02/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania (FB/BP/03/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa
oraz wydatków budżetu środków europejskich (FB/KSFP/01/01/2018)
w Wydziale Finansów i Budżetu
w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/najlepszych kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/02/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu (OR/KB/01/01/2018)
w Wydziale Organizacji i Rwozoju
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków (GK/ONG/01/02/2018)
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nabór został anulowany

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2018)
została wybrana
Monika Domańska, zam. Chocianów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/01/2018)
została wybrana
Małgorzata Piwowarczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji (NRŚ/OR/02/12/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/12/2017)
została wybrana
Celina Grześkowiak, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/12/2017)
została wybrana
Magdalena Ceglarek, zam. Polkowice

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ZP/KNPS/01/01/2018)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/03/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (ZP/ZPSM/02/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
został wybrany:
Mariusz Kuźniewicz, zam. Bielany Wrocławskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/12/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
została wybrana:
Marta Jodłowska - Wrona, zam. Wrocław

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2017)
została wybrana
Małgorzata Rzucidło, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/12/2017)
została wybrana
Malwina Zgłobicka, zam. Kamienna Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/04/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/03/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego (ZP/ZPSM/01/12/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego (IF/PP/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechicznych (IF/AB/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/02/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/04/11/2017)
została wybrana
Magdalena Baszczyk, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/12/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
został wybrany:
Aleksander Kotarski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. kasowej obsługi urzędu (OR/KB/03/11/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
została wybrana:
Magdalena Czapla, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/03/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
została wybrana:
Małgorzata Zając, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/12/2017)
decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/12/2017)
został wybrany
Radosław Rynkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LPIII/02/12/2017)
została wybrana
Lilia Pokutycka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LPIII/01/12/2017)
została wybrana
Anna Jurkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. materiałów niejawnych
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/MN/01/12/2017)
została wybrana
Edyta Lipowiecka, zam. w Godzikowicach

liczba wejść: 3955

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :