Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nieruchomości, rolnictwa i środowiska w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska  w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.odszkdowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg - NK/KS/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej -GK/ONG/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru  nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej -GK/ONG/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi systemu Krajowego Kontrolera w Programie Interreg V-A Republika Czeska-Polska w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/03/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/11/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/04/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/03/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemów łączności i teleinformatyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - BZ/WCZK/04/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/04/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/03/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. finansowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - BZ/LUSKZ/01/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/02/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. militaryzacji, obiektów szczególne ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych - BZ/SO/03/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego  ds. obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - BZ/BOL/02/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/05/10/2018 Wałbrzych

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/04/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/03/10/2018 Legnica

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/02/10/2018 Jelenia Góra

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/10/2018 Legnica

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/02/10/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/01/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 104728

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 19.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska