Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego - IF/PP/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej GK/KGK/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/03/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa- IF/AB/02/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa- IF/AB/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/03/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/04/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. materiałów niejawnych w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III - SOC/LPIII/02/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III - SOC/LPIII/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/02/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta, DELEGATURA WAŁBRZYCH - SOC/POK/02/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji - NK/KE/01/12/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywałszczeń i Odszkodowań - IF/WO/02/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/05/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/03/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji majątku Urzędu w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu - OR/KB/02/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (1/2 etatu)- IF/WO/04/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/04/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. kasowej obsługi Urzędu w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu - OR/KB/03/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/03/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/03/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/02/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. wydawania zaświadczeń w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją - OR/ZD/02/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. ewidencji dochodów budżetowych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu - OR/KB/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Delegaturze w Legnicy - SOC/POK/02/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Delegaturze w Wałbrzychu - SOC/POK/01/11/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/03/10/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań- IF/WO/01/10/2017

 

 

liczba wejść: 91255

Metryka strony

Data publikacji 20 grudnia 2012
Data modyfikacji 15 grudnia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor: Anna Adamowska