Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale i Regulacji - NRŚ/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/02/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowych i Obsługi Klienta (Delegatura Legnica) - SOC/POK/02/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowych i Obsługi Klienta (Delegatura Legnica) - SOC/POK/03/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/03/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/02/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej - FB/KSFP/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/03/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/02/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/03/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu- OR/KB/02/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/07/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/06/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu- OR/KB/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu w Biurze Administracji w Oddziale Obsługi Technicznej AL/OT/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/05/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/OZM/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/04/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/04/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT  w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa- IF/AB/02/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa- IF/AB/01/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/03/02/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalistę ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 95622

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 21.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska