Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszy informatyk ds. obsługi sprzetu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych  w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Informatycznej - AL/OI/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektor wojewódzki ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/02/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg- NK/KS/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego - BZ/RM/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Organizacji i Rozwoju - OR/BHP/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LP/02/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budzetu i Palnowania - FB/BP/02/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektor wojewódzki ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LP/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej- OR/PWT/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. kontaktów społeczno-politycznych w Oddziale Organizacji i Komunikacji Społeczniej w Biurze Wojewody - BW/OKS/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu -FB/BP/01/04/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/KNPS/02/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu - FB/KF/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orderów i odznaczeń państwowych w Biurze Wojewody - BW/OWZ/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/ZPSM/02/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju- OR/PWT/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/KNPS/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/ZPSM/01/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/ZPSM/03/03/2017

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu-AL/ZP/02/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 82659

Metryka strony

Data publikacji 20 grudnia 2012
Data modyfikacji 26 kwietnia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor: Anna Adamowska