Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/03/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej -GK/ONG/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ZP/OZM/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - BHP/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. obsługi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/02/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/02/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/06/2018 Delegatura w Jeleniej Górze

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/06/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. obsługi zadań realizowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/01/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/03/05/2018 Delegatura w Wałbrzychu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na referenta ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/04/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowych i Obsługi Klienta - SOC/POK/02/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/03/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg - NK/KS/01/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego - IF/PP/02/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/02/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/03/05/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej -GK/ONG/01/04/2018

 

 

 

 

 

liczba wejść: 98687

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 18.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska