Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/02/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemów lącznosci i teleinformatyki  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - BZ/WCZK/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds.wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych - IN/POIN/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/01/2019 i ZP/ZS/02/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru - NK/N/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/02/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/01/01/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/02/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds.wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa  - IF/O/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego  - ZP/ZS/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - BZ/LUSKŻ/04/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności- BZ/BOL/03/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych- BZ/SO/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/12/2018

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/12/2018 Legnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 106844

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 18.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska