Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli i Finansowej - FB/KF/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/03/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/04/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/02/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dofinansowania pomocy dla repatriantów i integracji uchodźców w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/03/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. inrastruktury socjalnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/03/2019 i ZP/ZS/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań- IF/WO/02/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/04/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matka i dzieckiem w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/03/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko zastępcy kierownika Odziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego - BZ/CPR/01/03/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej - OR/PWT/01/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych oraz terenów zamkniętych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/03/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/02/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko kierownika Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej- GK/KGK/01/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 109360

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 22.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska