Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 15.03.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
05.04.2018 10:53 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
16.03.2018 10:27 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zmiana terminu składania ofert
16.03.2018 10:27 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dziedzińca środkowego (atrium) w budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby punktu obsługi klientów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Kategoria: Postępowania o zamówienie publiczne do 30 tys. EURO
16.03.2018 09:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zmiana terminu składania ofert
15.03.2018 10:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
15.03.2018 10:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
15.03.2018 10:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zapytanie ofertowe
15.03.2018 10:58 Joanna Olechnowicz
publikacja